Vedenie účtovnej evidencie
a mzdovej agendy

Naša spoločnosť ponúka pre svojich klientov komplexné služby. Tieto služby poskytujeme vo forme balíkov služieb, ale aj jednotlivo podľa vašich požiadaviek.

Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy podvojného účtovníctva
Komplexné vedenie bežnej účtovnej agendy jednoduchého účtovníctva
Komplexné spracovanie mzdovej agendy
Overovanie účtovných závierok a iné audítorské služby
Ostatné služby

Viac detailov

Kontrola účtovníctva
a účtovnej uzávierky a závierky

Pre tých z Vás, ktorí majú vlastné účtovné oddelenie, ponúkame kontrolu a dozor nad vedením účtovníctva. Predmetom záväzku sú služby súvisiace s preskúšaním systému účtovníctva a účtovnej závierky spoločnosti za bežný účtovný rok.

Systémové preskúšanie
Preskúšanie účtovnej závierky a relevantných účtovných výkazov
Účtovné a daňové poradenstvo

Viac detailov

Poradenský servis

Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného poradenstva. Pracovníci spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na problémy klienta v oblasti účtovníctva a daní a vypracovať správne riešenie. Podľa náročnosti Vami zadaných otázok poskytujeme poradenstvo telefonicky, prostredníctvom e-mailu, alebo na základe zaslania faxovej požiadavky spolu s príslušnými dokladmi, prípadne osobnými konzultáciami.

Ekonomické poradenstvo

- vypracovanie ekonomickej analýzy hospodárenia spoločnosti

Účtovné a daňové poradenstvo

- metodická pomoc pri zavádzaní účtovných postupov do systému účtovníctva
- metodická pomoc pri spracovaní interných smerníc
- pomoc pri implementácií legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich s príslušných relevantných zákonov do systému účtovníctva
- riešenie daňových problémov v súlade s legislatívnymi požiadavkami, predovšetkým zákona o účtovníctve, daňových zákonov, resp. iných platných zákonov národnej legislatívy
- zasielanie priebežných písomných informácií o najdôležitejších zmenách v účtovnej a daňovej legislatíve a v mzdovej oblasti

Menej detailov