Beset, spol.s r.o.

Hodnotenie spolupráce:
Naša niekoľkoročná pracovná skúsenosť so spoločnosťou Eko Data Consult nám umožnuje služby tejto spoločnosti hodnotiť ako flexibilné, poskytované na profesionálnej úrovni. Práca spoločnosti je poskytovaná s vysokou odbornou starostlivosťou. Neustále sme upozorňovaní na zmeny v legislatíve a tak sa im vieme včas a dôsledne prispôsobiť.
Ing.Jana Húževková, finančný riaditeľ


www.beset.sk

eTel Slovensko s.r.o.

Hodnotenie spolupráce:
So spoločnosťou Eko Data Consult spolupracujeme od založenia našej spoločnosti, t.j. od roku 2000, v oblasti daňového a účtovného poradenstva a spracovania kompletnej mzdovej agendy. Služby poskytované spoločnosťou Eko Data Consult sú flexibilné a sme s nimi dlhodobo spokojní.


www.etel.sk

KOMMERZ s.r.o.

Hodnotenie spolupráce:
Naša niekoľkoročná pozícia v spoločnosti Eko Data Consult nám dáva možnosť hodnotiť úroveň ňou poskytovaných služieb ako výbornú. Všetky činnosti sú termínovo presné a vykonávané s vysokou odbornou starostlivosťou.
S Eko Data Consult-om sa môžeme spoľahnúť, že vedenie účtovníctva bude bezchybné, v súlade s platnými právnymi predpismi.
Marek Szabo, konateľ spoločnosti


Billiard Colorado Club

Hodnotenie spolupráce:
Profesionálny prístup, serióznosť, diskrétnosť, operatívne riešenie problémov.
Ing. Dušan Kovarovič

www.coloradoclub.sk

Empiria Consult, a.s.

Hodnotenie spolupráce:
Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne. Všetky doterajšie spoločné aktivity sa opierali o vysokú profesionálnu úroveň a zodpovedný prístup k plneniu dohodnutých úloh.
Ing. Juraj Poór, CSc., predseda predstavenstva


www.empiria-consult.sk

JUDr. Šablica Ľubomír

Hodnotenie spolupráce:
Naša advokátska kancelária spolupracuje už niekoľko rokov so spoločnosťou Eko Data Consult pri riešení právnych otázok spojených s právom daňovým a obchodným.
Profesionalita je jedným zo základných pilierov našej vzájomnej spolupráce.
JUDr. Šablica Ľubomír

ProfIT Consulting s.r.o.

Hodnotenie spolupráce:
ProfIT Consulting, s.r.o. využíva služby spoločnosti Eko Data Consult od svojho vzniku. V priebehu našej spolupráce sme mali opakovane možnosť presvedčiť sa o profesionalite a spoľahlivosti, s ktorou pracovníci Eko Data Consult pristupujú k riešeniu úloh vedenia našej účtovnej a daňovej agendy. Vysoko oceňujeme aj pružnosť a individuálny prístup k potrebám a špecifikám našej firmy.
Ing. Štefan Matajs, konateľ spoločnosti

PROFIDOM s.r.o.

Hodnotenie spolupráce:
Sme nanajvýš spokojní so spoluprácou s firmou Eko Data Consult, oceňujeme predovšetkým precíznosť a ústretovosť pri spracovávaní účtovníctva, poskytovanie aktuálnych informácií pri daňovom poradenstve ako aj v obchodnom a pracovnom práve. Osobný prístup všetkých zamestnancov Eko Data Consult je skutočným príkladom profesionálneho a individuálneho prístupu ku každému klientovi a máme maximálnu dôveru k službám, ktoré nám poskytuje firma Eko Data Consult. Naša spolupráca už bola preverená aj daňovou kontrolou, ktorá dopadla "na výbornú".
Ing. Viera Kadúchová, konateľka

www.profidom.sk

Evžen Cekota, s.r.o.

Hodnotenie spolupráce:
Ve svém životě jsem poznal mnoho finančních a daňových poradců a účetních expertů. Pro podnikatele je však důležité, když tito lidé nejen účtují, ale také u toho myslí. A myslí podnikatelsky. A vím, že jsem tuto odbornou podporu našel u týmu společnosti Eko Data Consult.
Oceňuji, že svoji práci dělají precizně a jsou schopni přijít s okamžitými přehledy a návrhy týkající se účetních knih a celé finanční situace. Jsou schopni perfektně zastoupit při jednání s úřady i projednání účetních a daňových záležitostí s klienty i dodavateli. Je skvělé, že ovládají nejen slovenské ale i české daňové reálie, které jsou pro působení naši společnost klíčové. Zvlášť v době neustálých novel a změn.
S Eko Data Consult musíte být připravení, že vám neodpustí žádný detail a budou vyžadovat účetní disciplínu.
Zato však můžete klidně spát s vědomím, že vám ani koruna neuteče. A díky konzultacím s Eko Data Consult jich naopak spousta přiteče do vaší výsledovky.
Evžen Cekota, konatel


www.cekota.com